Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DFVU d.o.o. zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij DFVU d.o.o. zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DFVU d.o.o. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen DFVU d.o.o. en klant.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door DFVU d.o.o..

1.5 DFVU d.o.o. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt DFVU d.o.o. dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen en betalingen

2.1 Alle prijzen van DFVU d.o.o. zijn inclusief BTW.

2.2 Alle aanbiedingen van DFVU d.o.o. zijn vrijblijvend en DFVU d.o.o. behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3. Levering

3.1 Na de bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met de bestelgegevens.

3.2 De levertijd van de bestellingen bedraagt gewoonlijk 2-3 werkdagen.

3.3 Overschrijding van de bij 3.2 genoemde levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

3.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens, afleveradres in het bijzonder. Indien DFVU d.o.o. de bestelling retour ontvangt en opnieuw moeten versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

4. Herroepingsrecht en retourneren

4.1 De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, de gehele bestelling of een gedeelte ervan als retour aan te melden door een e-mail te sturen naar [email protected] Hierna kan de klant binnen 14 kalenderdagen de gehele bestelling of een gedeelte ervan retour sturen naar:

DFVU d.o.o.
Liparjeva cesta 6a
1234 Mengeš
Slovenië

4.2 De kosten van retour zenden zijn voor de kosten van de klant.

4.3 De artikelen kunnen alleen worden geretourneerd indien ze in een ongebruikte en verkoopbare staat zijn en in de zo oorspronkelijk mogelijke verpakking zijn.

4.4 DFVU d.o.o. is niet verantwoordelijk in het geval van verlies of schade van het retour.

4.5 Nadat de retourzending in goede staat is ontvangen, zal DFVU d.o.o. het retourbedrag binnen 14 kalenderdagen op de rekening van de klant terugstorten.

5. Persoonsgegevens

5.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door DFVU d.o.o. nageleefd. De klant heeft de mogelijkheid om eigen gegevens in te zien en te wijzigen.

5.2 DFVU d.o.o. zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand voor de verwerking en uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.